Crystal consult d.o.o.
Crystal consult d.o.o. - edukacije

Podaci o edukaciji

  • Datum početka 05/07/2024
  • Vrijeme početka 08:00
  • Datum završetka 05/07/2024
  • Vrijeme završetka 15:45
  • Lokacija Narodnog preporoda 4, Šibenik

Pregled i ocjena ponuda na novom EOJN

Naziv programa: Redovito usavršavanje iz područja javne nabave

Datum održavanja: 5.7.2024.

Lokacija: RRA ABC Šibenik, Narodnog preporoda 4, Šibenik

Cijena: 180,00 EUR

*Oslobođeno PDV-a temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u.

 

Predavači

    • Smiljana Bezić, dipl.iur.
    • Nedjeljko Kegalj, dipl.iur.

Raspored predavanja

 

 

Vrijeme Opis
8:00 – 8:30 Registracija sudionika
8:30 – 9:15 Sukob interesa
9:15 – 10:00 Dokumentacija o nabavi na novoj platformi EOJN
Predavač: Smiljana Bezić, dipl.iur.
10:00 – 10:15 Pauza
10:15 – 11:45 Dokumentacija o nabavi na novoj platformi EOJN
Predavač: Smiljana Bezić, dipl.iur.
11:45 – 12:30 Ručak
12:30 – 14:00 Pregled i ocjena ponuda – aktualna praksa DKOM-a i VUS-a
Predavač: Nedjeljko Kegalj, dipl.iur.
14:00 – 14:15 Pauza
14:15 – 15:45 Pregled i ocjena ponuda – aktualna praksa DKOM-a i VUS-a
Predavač: Nedjeljko Kegalj, dipl.iur.

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave.
Svi polaznici će dobiti potvrdu o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

 

Ovlaštenje za provođenje programa izobrazbe:

Pravnoj osobi Crystal consult d.o.o., Split, Stobrečka 15, OIB:47457997719, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je izdalo Ovlaštenje za provođenje programa izobrazbe u području javne nabave“.
Rješenje je izdano 1.07.2021. KLASA: UP/I-406-01/21-01/03, URBROJ: 517-08-04-02-03-21-2 na rok od tri godine.
U Registru nositelja programa, ovlaštenje je registrirano po evidencijskim brojem 88.