Crystal consult d.o.o.

Usluge koje pružamo

https://crystalconsult.hr/wp-content/uploads/2021/05/crystal-consult-doo-separator.png

Edukacije

Obrazovanjem i profesionalnim usavršavanjem pridonosimo razvoju osobnih kompetencija i višoj razini kvalitete rada.

Javna nabava

Educirani tim stručnjaka s dugogodišnjem iskustvom u području javne nabave pruža podršku naručiteljima i ponuditeljima u nabavi usluga, robe i radova.

EU projekti

Pružamo uslugu poslovnog savjetovanje u pripremi i provedbi projekata koji se financiraju nacionalnim, EU ili međunarodnim sredstvima.

Promidžba i vidljivost

Pružamo usluge marketinških aktivnosti u sklopu provedbe EU projekata kao i organizaciju različitih poslovnih evenata.