Crystal consult d.o.o.
Crystal consult d.o.o. - edukacije

Podaci o edukaciji

  • Datum početka 01/12/2022
  • Vrijeme početka 08:00
  • Datum završetka 02/12/2022
  • Vrijeme završetka 15:45
  • Lokacija Kopilica 5, Split

Dvodnevna edukacija iz područja javne nabave

Naziv programa: Redovito usavršavanje iz područja javne nabave

Datum održavanja: od 1.12. do 2.12.2022.

Lokacija: Sveučilište u Splitu, Kopilica 5, Split

Cijena prisustvovanja predavanju na lokaciji za oba dana: 2.400,00 HRK / 318,53 EUR

Cijena prisustvovanja predavanju putem webinara za oba dana: 1.800,00 HRK / 238,90 EUR

Cijena za prisustvovanje predavanju na lokaciji samo prvi ili drugi dan: 1.200,00 HRK / 159,27 EUR

Cijena za prisustvovanje predavanju putem webinara samo prvi ili drugi dan: 900,00 HRK / 119,45 EUR

*Fiksni tečaj konverzije: 7,53450
*Oslobođeno PDV-a temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u.

 

Predavači

    • Smiljana Bezić, dipl.iur.
    • Nedjeljko Kegalj, dipl.iur.

Raspored predavanja

 

Prvi dan – četvrtak, 1.12.2022.

 

Vrijeme Opis
8:00 – 8:30 Registracija sudionika
8:30 – 10:00 Izmjena i dopuna Zakona o javnoj nabavi
Predavač: Smiljana Bezić, dipl.iur.
10:00 – 10:15 Pauza
10:15 – 11:45 Najčešće pogreške u ESPD
Predavač: Smiljana Bezić, dipl.iur.
11:45 – 12:30 Ručak
12:30 – 14:00 Uvođenje EUR-a i javna nabava
Predavač: Nedjeljko Kegalj, dipl.iur.
14:00 – 14:15 Pauza
14:15 – 15:45 Promjenjive jedinične cijene
Predavač: Nedjeljko Kegalj, dipl.iur.

NAPOMENA: Prijavu je moguće izvršiti i samostalno za prvi dan edukacije, u tom slučaju će svi polaznici dobiti potvrdu o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova). Cijena sudjelovanja samo u prvom danu edukacije iznosi 1.200,00 HRK / 159,27 EUR (fiksni tečaj konverzije: 7,53450).

 

Drugi dan – petak, 2.12.2022.

 

Vrijeme Opis
8:00 – 8:30 Registracija sudionika
8:30 – 10:00 Jednostavna nabava: Opći akt naručitelja, Priprema i provedba
Predavač: Smiljana Bezić, dipl.iur.
10:00 – 10:15 Pauza
10:15 – 11:45 Prikupljanje,otvaranje, pregled i ocjena ponuda
Predavač: Smiljana Bezić, dipl.iur.
11:45 – 12:30 Ručak
12:30 – 14:00 Plan nabave: Planiranje, izrada i ažuriranje plana nabave, Registar ugovora: Izrada, izmjena i objava na EOJN RH
Predavač: Nedjeljko Kegalj, dipl.iur.
14:00 – 14:15 Pauza
14:15 – 15:45 Pregled i ocjena ponuda – postupanje s ponudama i donošenje odluka – praksa DKOM i VUS RH
Predavač: Nedjeljko Kegalj, dipl.iur.

NAPOMENA: Prijavu je moguće izvršiti i samostalno za drugi dan edukacije, u tom slučaju će svi polaznici dobiti potvrdu o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova). Cijena sudjelovanja samo u drugom danu edukacije iznosi 1.200,00 HRK / 159,27 EUR (fiksni tečaj konverzije: 7,53450).

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave.
Svi polaznici će dobiti potvrdu o redovitom usavršavanju u trajanju od 16 sati (16 bodova).

 

Ovlaštenje za provođenje programa izobrazbe:

Pravnoj osobi Crystal consult d.o.o., Split, Stobrečka 15, OIB:47457997719, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je izdalo Ovlaštenje za provođenje programa izobrazbe u području javne nabave“.
Rješenje je izdano 1.7.2021. KLASA: UP/I-406-01/21-01/03, URBROJ: 517-08-04-02-03-21-2 na rok od tri godine.
U Registru nositelja programa, ovlaštenje je registrirano po evidencijskim brojem 88.