Crystal consult d.o.o.
Crystal consult d.o.o. - Prijave na edukacije

Program i način prijave

Programi edukacija i usavršavanja uključuju: specijalistički program izobrazbe u području javne nabave, redovita usavršavanja u području javne nabave sustav, pripreme projektnog prijedloga za financiranje iz nacionalnih, međunarodnih i EU fondova, izradu projektnog prijedloga, prijavu na natječaje i javne pozive, provedbu i upravljanje nacionalnih, međunarodnih i EU projekata. Nakon edukacije polaznici dobivaju potvrdu ili certifikat o pohađanju. Usavršavanje iz javne nabave donosi bodove potrebne za stjecanje ili obnovu certifikata iz javne nabave budući da smo ovlašteni nositelj programa izobrazbe u sustavu javne nabave.
Programe edukacija organiziramo strogo poštujući sve epidemiološke mjere i preporuke vezane za pandemiju koronavirusa koje su na snazi u trenutku održavanja edukacije.

Koraci za prijavu

https://crystalconsult.hr/wp-content/uploads/2021/05/crystal-consult-doo-separator.png
1.

Odabrati željenu edukaciju

2.

Popuniti obrazac prijave

Potrebno Vam je više informacija?

Kontaktirajte nas putem obrasca