Crystal consult d.o.o.

OVLAŠTENJE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA IZOBRAZBE

Pravnoj osobi Crystal consult d.o.o., Split, Stobrečka 15, OIB:47457997719, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je izdalo Ovlaštenje za provođenje programa izobrazbe u području javne nabave“.

Rješenje je izdano 1.7.2021. KLASA: UP/I-406-01/21-01/03, URBROJ: 517-08-04-02-03-21-2 na rok od tri godine.

U Registru nositelja programa, ovlaštenje je registrirano po evidencijskim brojem 88.

www.javnanabava.hr.