Crystal consult d.o.o.
Crystal consult d.o.o. - edukacije

Podaci o edukaciji

  • Datum početka 31/03/2023
  • Vrijeme početka 08:30
  • Datum završetka 31/03/2023
  • Vrijeme završetka 16:15
  • Lokacija B. Peričića 14, Zadar

Jednodnevna edukacija iz područja javne nabave

Naziv programa: Redovito usavršavanje iz područja javne nabave

Datum održavanja: 31.3.2023.

Lokacija: Hotel Kolovare, Bože Peričića 14, Zadar

Cijena: 180,00 EUR

*Oslobođeno PDV-a temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u.

 

Predavači

    • Smiljana Bezić, dipl.iur.
    • Nedjeljko Kegalj, dipl.iur.

Raspored predavanja

 

 

Vrijeme Opis
8:30 – 9:00 Registracija sudionika
9:00 – 10:30 Dokumentacija o nabavi usklađena s izmjenama Zakona o javnoj nabavi, rješenjima DKOM-a, presudama VUS-a i mišljenjima PT2 – I dio
Predavač: Smiljana Bezić, dipl.iur.
10:30 – 10:45 Pauza
10:45 – 12:15 Dokumentacija o nabavi usklađena s izmjenama Zakona o javnoj nabavi, rješenjima DKOM-a, presudama VUS-a i mišljenjima PT2 – II dio
Predavač: Smiljana Bezić, dipl.iur.
12:15 – 13:00 Ručak
13:00 – 14:30 Pregled i ocjena ponuda usklađena s izmjenama Zakona o javnoj nabavi, rješenjima DKOM-a, presudama VUS-a i mišljenjima PT2 – I dio
Predavač: Nedjeljko Kegalj, dipl.iur.
14:30 – 14:45 Pauza
14:45 – 16:15 Pregled i ocjena ponuda usklađena s izmjenama Zakona o javnoj nabavi, rješenjima DKOM-a, presudama VUS-a i mišljenjima PT2 – II dio
Predavač: Nedjeljko Kegalj, dipl.iur.

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave.
Svi polaznici će dobiti potvrdu o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

 

Ovlaštenje za provođenje programa izobrazbe:

Pravnoj osobi Crystal consult d.o.o., Split, Stobrečka 15, OIB:47457997719, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je izdalo Ovlaštenje za provođenje programa izobrazbe u području javne nabave “.
Rješenje je izdano 1.07.2021. KLASA: UP/I-406-01/21-01/03, URBROJ: 517-08-04-02-03-21-2 na rok od tri godine.
U Registru nositelja programa, ovlaštenje je registrirano po evidencijskim brojem 88.