Crystal consult d.o.o.
Crystal consult d.o.o. - edukacije

Podaci o edukaciji

  • Datum početka 13/12/2023
  • Vrijeme početka 08:30
  • Datum završetka 13/12/2023
  • Vrijeme završetka 16:15
  • Lokacija Ravnice 48, Zagreb

Jednodnevna edukacija iz područja javne nabave

Naziv programa: Redovito usavršavanje iz područja javne nabave

Datum održavanja: 13.12.2023.

Lokacija: Kraš auditorium, Ravnice 48, Zagreb

Cijena: 180,00 EUR

*Oslobođeno PDV-a temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u.

Predavači

    • Smiljana Bezić, dipl.iur.
    • Nedjeljko Kegalj, dipl.iur.

Raspored predavanja

Vrijeme Opis
8:30 – 9:00 Registracija sudionika
9:00 – 10:30 Jednostavna nabava: Opći akt naručitelja, Priprema i provedba
Predavač: Smiljana Bezić, dipl.iur.
10:30 – 10:45 Pauza
10:45 – 12:15 Novi EOJN za Naručitelje
Predavač: Smiljana Bezić, dipl.iur.
12:15 – 13:00 Ručak
13:00 – 14:30 Plan nabave: Planiranje, izrada i ažuriranje plana nabave, Registar ugovora: Izrada, izmjena i objava na EOJN RH
Predavač: Nedjeljko Kegalj, dipl.iur.
14:30 – 14:45 Pauza
14:45 – 16:15 Novi EOJN za Ponuditelje
Predavač: Nedjeljko Kegalj, dipl.iur.

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave.
Svi polaznici će dobiti potvrdu o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

 

Ovlaštenje za provođenje programa izobrazbe:

Pravnoj osobi Crystal consult d.o.o., Split, Stobrečka 15, OIB:47457997719, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je izdalo Ovlaštenje za provođenje programa izobrazbe u području javne nabave“.
Rješenje je izdano 1.07.2021. KLASA: UP/I-406-01/21-01/03, URBROJ: 517-08-04-02-03-21-2 na rok od tri godine.
U Registru nositelja programa, ovlaštenje je registrirano po evidencijskim brojem 88.