Crystal consult d.o.o.
Crystal consult d.o.o. - edukacije

Podaci o edukaciji

  • Datum početka 26/10/2023
  • Vrijeme početka 08:00
  • Datum završetka 27/10/2023
  • Vrijeme završetka 15:45
  • Lokacija Put Gradine 8, Trogir

Dvodnevna edukacija iz područja javne nabave

Naziv programa: Redovito usavršavanje iz područja javne nabave

Datum održavanja: od 26.10. do 27.10.2023.

Lokacija: Hotel Palace, Put Gradine 8, Trogir

Cijena prisustvovanja predavanju na lokaciji za oba dana: 2.712,42 HRK / 360,00 EUR

Cijena za prisustvovanje predavanju samo prvi ili samo drugi dan: 1.356,21 HRK / 180,00 EUR

*Fiksni tečaj konverzije: 7,53450
*Oslobođeno PDV-a temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u.

 

Predavači

    • Smiljana Bezić, dipl.iur.
    • Nedjeljko Kegalj, dipl.iur.

Raspored predavanja

 

Prvi dan – četvrtak, 26.10.2023.

 

Vrijeme Opis
8:00 – 8:30 Registracija sudionika
8:30 – 10:00 Dokumentacija o nabavi usklađena s rješenjima DKOM-a, presudama VUS-a i mišljenjima PT2 – I dio
Predavač: Smiljana Bezić, dipl.iur.
10:00 – 10:15 Pauza
10:15 – 11:45 Dokumentacija o nabavi usklađena s rješenjima DKOM-a, presudama VUS-a i mišljenjima PT2 – II dio
Predavač: Smiljana Bezić, dipl.iur.
11:45 – 12:30 Ručak
12:30 – 14:00 Pregled i ocjena ponuda usklađena s rješenjima DKOM-a, presudama VUS-a i mišljenjima PT2 – I dio
Predavač: Nedjeljko Kegalj, dipl.iur.
14:00 – 14:15 Pauza
14:15 – 15:45 Pregled i ocjena ponuda usklađena s rješenjima DKOM-a, presudama VUS-a i mišljenjima PT2 – II dio
Predavač: Nedjeljko Kegalj, dipl.iur.

NAPOMENA: Prijavu je moguće izvršiti i samostalno za prvi dan edukacije, u tom slučaju će svi polaznici dobiti potvrdu o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova). Cijena sudjelovanja samo u prvom danu edukacije iznosi 1.356,21 HRK / 180,00 EUR (fiksni tečaj konverzije: 7,53450).

 

Drugi dan – petak, 27.10.2023.

 

Vrijeme Opis
8:00 – 8:30 Registracija sudionika
8:30 – 10:00 – Ugovor o javnoj nabavi i Okvirni sporazum – I dio
– Dodatak ugovora – razlozi i obveze iz dodatka
– Primjena članka 306., 312. i 313. ZJN 2016 i ZOO
Predavač: Smiljana Bezić, dipl.iur.
10:00 – 10:15 Pauza
10:15 – 11:45 – Ugovor o javnoj nabavi i Okvirni sporazum – II dio
– Ogledni primjer okvirnog sporazuma o nabavi robe
– Ogledni primjer okvirnog sporazuma o nabavi usluga
– Ogledni primjer okvirnog sporazuma o nabavi radova
Predavač: Smiljana Bezić, dipl.iur.
11:45 – 12:30 Ručak
12:30 – 14:00 Primjena zelene javne nabave u tehničkim specifikacijama i kriteriju za odabir ponude
Predavač: Nedjeljko Kegalj, dipl.iur.
14:00 – 14:15 Pauza
14:15 – 15:45 Primjena zelene javne nabave u izvršenju ugovora
Predavač: Nedjeljko Kegalj, dipl.iur.

NAPOMENA: Prijavu je moguće izvršiti i samostalno za drugi dan edukacije, u tom slučaju će svi polaznici dobiti potvrdu o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova). Cijena sudjelovanja samo u drugom danu edukacije iznosi 1.356,21 HRK / 180,00 EUR (fiksni tečaj konverzije: 7,53450).

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave.
Svi polaznici će dobiti potvrdu o redovitom usavršavanju u trajanju od 16 sati (16 bodova).

 

Ovlaštenje za provođenje programa izobrazbe:

Pravnoj osobi Crystal consult d.o.o., Split, Stobrečka 15, OIB:47457997719, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je izdalo Ovlaštenje za provođenje programa izobrazbe u području javne nabave“.
Rješenje je izdano 1.7.2021. KLASA: UP/I-406-01/21-01/03, URBROJ: 517-08-04-02-03-21-2 na rok od tri godine.
U Registru nositelja programa, ovlaštenje je registrirano po evidencijskim brojem 88.