Branka Filipović

dipl.oec.
Branka Filipović, dipl.oec., stručna osoba sukladno čl. 41. st. 2. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN, broj 65/2017) s dugogodišnjim iskustvom u području javne nabave, financija i računovodstva. Ima završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave i važeći certifikat te završen program izobrazbe „Trening trenera“. Tijekom 2012. godine pohađala je program “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“, u sklopu EU IPA projekta u cilju uspostave i nadogradnje učinkovitih i održivih nacionalnih sustava treninga o javnoj nabavi. Redoviti je predavač u Specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave te na raznim seminarima i radionicama na temu javne nabave. Autorica je nekoliko članaka iz područja javne nabave.