Crystal consult d.o.o.
Crystal consult d.o.o. - edukacije

Podaci o edukaciji

  • Datum početka 14/07/2023
  • Vrijeme početka 08:30
  • Datum završetka 14/07/2023
  • Vrijeme završetka 16:15
  • Lokacija Ravnice 48, Zagreb

Jednodnevna edukacija iz područja javne nabave

Naziv programa: Redovito usavršavanje iz područja javne nabave

Datum održavanja: 14.7.2023.

Lokacija: Ravnice 48, Zagreb

Cijena: 180,00 EUR

*Oslobođeno PDV-a temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u.

Predavači

    • Smiljana Bezić, dipl.iur.
    • Nedjeljko Kegalj, dipl.iur.

Raspored predavanja

Vrijeme Opis
8:30 – 9:00 Registracija sudionika
9:00 – 10:30 Definicija; Ugovorne strane; Glavni i sporedni elementi ugovora; O Zakonu o obveznim odnosima
Predavač: Smiljana Bezić, dipl.iur.
10:30 – 10:45 Pauza
10:45 – 12:15 Izrada ugovora s bitnim dijelovima i povezanim s predmetom nabave; Ugovor i Dokumentacija o nabavi – potpuna sukladnost; Trostruka sukladnost (Dokumentacija o nabavi – ponuda – ugovor); Ugovor i zapisnik o preuzimanju robe, izvješće o izvršenim uslugama i primopredaja radova; Dodatak ugovora – razlozi i obveze iz dodatka; Primjena članka 306., 312. i 313. ZJN 2016 i ZOO
Predavač: Smiljana Bezić, dipl.iur.
12:15 – 13:00 Ručak
13:00 – 14:30 Ogledni primjer ugovora o nabavi robe; Ogledni primjer ugovora o nabavi usluga; Ogledni primjer ugovora o nabavi radova
Predavač: Nedjeljko Kegalj, dipl.iur.
14:30 – 14:45 Pauza
14:45 – 16:15 Dodjela ugovora o javnoj nabavi i njegove izmjene tijekom trajanja u postupcima javne nabave robe, radova ili usluga; Primjena članka 314. – 320. ZJN 2016
Predavač: Nedjeljko Kegalj, dipl.iur.

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave.
Svi polaznici će dobiti potvrdu o redovitom usavršavanju u trajanju od 8 sati (8 bodova).

 

Ovlaštenje za provođenje programa izobrazbe:

Pravnoj osobi Crystal consult d.o.o., Split, Stobrečka 15, OIB:47457997719, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je izdalo Ovlaštenje za provođenje programa izobrazbe u području javne nabave“.
Rješenje je izdano 1.07.2021. KLASA: UP/I-406-01/21-01/03, URBROJ: 517-08-04-02-03-21-2 na rok od tri godine.
U Registru nositelja programa, ovlaštenje je registrirano po evidencijskim brojem 88.