Daniela Banković

dipl.oec.
Daniela Bannković, struč.spec.oec., stručna osoba sukladno čl. 41. st. 2. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN, broj 65/2017) s dugogodišnjim iskustvom u području javne nabave. Ima završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave i važeći certifikat te završen program izobrazbe „Trening trenera“. Redoviti je predavač u Specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave te na raznim seminarima i radionicama na temu javne nabave.