Nada Gunjača

dipl.iur.
Diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Zaposlena u Gradu na poslovima pročelnice Odjela gradske uprave za javnu nabavu. Završila Specijalistički program izobrazbe uprave za sustav javne nabave, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Hrvatska gospodarska komora, 26. ožujka 2009. godine i ima važeći certifikat u području javne nabave Završila Specijalizirani program za trenere javne nabave, od 06. do 10. srpnja 2009. godine. Završila program "Trening trenera javne nabave“ koji se organiziran u sklopu EU IPA projekta “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“. Završila EU GPPTraining Toolkit training programme on Green Public Procurement (GPP). Redoviti je predavač u Specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave te programima usavršavanja u području javne nabave. Koautorica je tri priručnika i više članaka iz područja javne nabave.