Karmen Meić

dipl.iur.
Meić Karmen - višegodišnje iskustvo stekla je na poslovima javne nabave za potrebe Grada Varaždina, a između ostalog i pohađajući različite nacionalne i međunarodne seminare i radionice na temu javne nabave. Od 2009. posjeduje certifikat o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave obnovljen 2014. godine, KLASA: 406-01/14-05/793, URBROJ:526-06-01-02-02/3-14-2, a iste godine završila je i specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave. Sudjeluje u programu "Trening trenera javne nabave“ koji se organiziran u sklopu EU projekta “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“ (Certifikat broj P453099/certification ToT Stage II/Croatia/16) u trajanju od 5 tjedana u razdoblju od 5. ožujka do 5.srpnja 2012.godine. Trenersko iskustvo potvrdila je kao predavač u više ciklusa specijalističkog programa i redovitog usavršavanja u području javne nabave. Trenutno radi u Upravnom odjelu za proračun i javnu nabavu Grada Varaždina na poslovima javne nabave u sklopu kojih obavlja sve poslove vezane uz planiranje, koordinaciju, realizaciju, kontrolu i analizu provedbe svih postupaka nabave.